Respiratoire kinesitherapie

Inleiding

Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblematiek en dit van zowel obstructieve als restrictieve longaandoeningen. De algemene doestellingen van de respiratoire kinesitherapie kan men als volgt samenvatten:
De ventilatie van alle longdelen.
Het normaliseren van de bronchiale weerstand.
Fysische eigenschappen van het mucus optimaliseren om zodanig de mucusklaring te verbeteren en indien mogelijk te normaliseren.
De mechanisme eigenschappen van de respiratoire pomp optimaliseren en haar belastbaarheid vergroten.
Het verbeteren van de inspanningscapaciteit.

In de groepspraktijk ‘move 2 improve’ staan Glenn Leemans als Sarah Dierick in voor de behandeling van de respiratoire patiënten. De doelgroep die zij behandelen zijn zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Dit zowel in de praktijk als bij de patiënt thuis.

Functieomschrijving

De respiratoir kinesitherapeut zal eerst een intake uitvoeren van de patiënt aan de hand van een respiratoir bilan waarbij hij een inzicht probeert te verwerven in de problematiek van de patiënt. Supplementaire diagnostische informatie zoals een volledig longfunctieonderzoek helpen hem bij het op punt stellen van de kinesitherapeutische evaluatie. Nadien worden de behandeldoelen en de gebruikte behandelmodaliteiten gekozen om de patiënt op een zo efficiënt mogelijke wijze te behandelen.

Hieronder vind u een aantal behandeltechnieken die we toepassen in onze praktijk:
 • Het aanleren van ademmanoeuvres ter normalisering van het ademhalingspatroon.
 • Het aanleren van de juiste inhalatietechnieken (vernevelaars als doseeraerosols)
 • Reiniging van de bovenste luchtwegen.
 • Autogene drainage
 • Geassisteerde autogene drainage (baby’s en jonge kinderen)
 • Verschillende hulpmiddelen: flutter, PEP, …

Als we kijken naar de huidige stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur valt het op dat waar we vroeger eerder kozen voor het gebruik van passieve drainagetechnieken zoals tapotage, kiezen we nu eerder voor actieve drainage technieken die werken volgens een fysiologisch principe die niet in strijd is met de normale ademhalingsmechanica en -fysiologie.

Respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie wordt omschreven als een multidisciplinaire interventie voor symptomatische patienten met chronische respiratoire aandoeningen. Het doel van deze interventie is de symptomen te verminderen, de functionele status te optimaliseren, de participatie te verhogen en de ziektekosten te minimaliseren. Het heeft meer bepaald een gunstig effect op het dyspneugevoel, de inspanningstolerantie en de levenskwaliteit.
De implementatie van respiratoire revildatie bij COPD patiënten in recente internationale als Nederlandstalige richtlijnen is dan ook niet zo verassend als je kijkt naar de groeiende hoeveelheid wetenschappelijke evidentie omtrent dit onderwerp. In het bijzonder over het kinesitherapeutisch luik van deze interventie.
Kinesitherapie is een onderdeel van zowel multi- als interdisciplinaire revalidatieprogramma’s voor (poli)klinische patiënten in de gespecialiseerde ziekenhuizen en patiënten uit de eerstelijnszorg. Het belang van eerstelijns therapeuten in het verder opvolgen van patiënten met ernstiger longlijden na het volgen van een respiratoir revalidatieprogramma zal in de toekomst belangrijker worden omwille van de stijgende prevalentie. Daarnaast zal het verhogen van de fysieke activiteit bij patiënten met mild COPD mogelijks een item worden dat in toekomst tot het takenpakket zal behoren van de eerstelijns therapeut.
Momenteel zijn het aantal locaties in de eerste lijn waar patienten met chronische respiratoire aandoeningen terecht kunnen komen beperkt. ‘move 2 improve’ wil hierop in spelen en de mogelijkheid bieden aan deze patiënten om hun revalidatie verder te zetten en hun hergewonnen inspanningscapaciteit te onderhouden. Dit alles onder begeleiding van een gespecialiseerd kinesithererapeut en op basis van de best beschikbare evidentie en richtlijnen.

Respiratoire revalidatie bestaat uit aerobe training als krachtraining. De accomedatie bij ‘move 2 improve’ is hierop dan ook voorbereid (afbeelding 8).

We beschikken over de volgende apparatuur:
 • Ergometer
 • Zitfiets
 • Crosstrainer
 • Loopband met groot loopvlak
 • leg press en low rowing device
 • Medische trainingstherapie

Wanneer de ESW< 60% hebben patiënten recht op terugbetaling (E-pathologie). Wanneer de ESW >60% mogen de patiënten ook komen trainen, maar buiten terugbetalingscriteria.