Osteopathie

Osteopathie legt zich toe op het herstellen van het een verstoord evenwicht in het lichaam door het uitvoeren van manuele technieken. Dit verstoorde evenwicht uit zich in klachten zoals bijvoorbeeld rugpijn, buikpijn, hoofdpijn,...

Één van de belangrijkste principes van osteopathie is dat het lichaam in totaliteit wordt bekeken. We gaan ervan uit dat de verschillende weefsels in het lichaam elkaar continu beïnvloeden.  Hierdoor is het lichaam instaat via autoregulatie zijn intern milieu in balans te houden. Door een grondige kennis van anatomie en fysiologie kan je via manuele technieken het autoregulerend mechanisme in het lichaam stimuleren en zo een verstoord evenwicht herstellen.


Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht of pijn zich bevindt! Pijn is het resultaat van een overheersend onevenwicht.


Drie systemen van osteopathie

Bij zowel onderzoek als behandeling werken we binnen 3 systemen.


Pariëtaal systeem

Hieronder verstaan het bewegingsstelsel met beenderen,spieren, gewrichten met kapsels en ligamenten. We gaan hier op zoek naar bewegingsbeperkingen en lossen die op door mobilisatie of manipulatie.

 


Visceraal systeem

Dit betreft de organen en de bindweefselvliezen (fascia’s)om de organen heen. Tussen organen en hun omgeving kunnen verklevingen ontstaan waardoor de beweeglijkheid van dit orgaan beperkt wordt. Tijdens de behandeling wordt de beweging tussen de verschillende organen bevorderd waardoor de doorbloeding, de bezenuwing en de lymfecirculatie van de betreffende organen en omliggende weefsels verbeteren.

 


Cranio-sacraal systeem

Bestaat uit hersenen, ruggemergvliezen, hersenvocht, schedel en heiligbeen. Dit systeem bouwt op het principe dat hersenvocht ritmisch stroomt binnen de hersenen, hersenvliezen en ruggemergvliezen. De stroming van cranio-sacraal vocht heeft een bepaald ritme. Voor een geoefend persoon is dit ritme in het hele lichaam te voelen. Ook blokkades in de stroom zijn te voelen. Door op verschillende plekken in het lichaam het cranio-sacrale ritme te voelen en er in mee te gaan ontstaat een diepe ontspanning.
Door deze ontspanning bekomen we een betere functie van onze basale functies.


TREAT WHAT YOU FIND