Medische trainingstherapie

Inleiding

Medische Trainingstherapie (MTT) is een vorm van oefentherapie die gebruik maakt van de natuurlijke functie van het locomotorisch systeem, namelijk het actief bewegen zelf. Het actief uitvoeren van doelgerichte oefeningen leidt tot een functioneel herstel van alle weefsels die zijn betrokken bij de klacht van de patiënt. Dit zorgt tot een snellere integratie in de maatschappij als tot een verminderde kans op herval van de klachten.

Doelstelling en methodologie MTT

Deze therapievorm past de principes toe van de algemene trainingsleer, zodat het mogelijk word om zowel de algemene als lokale belastbaarheid van de weefsels structureel te verhogen. Om deze doelstelling te bereiken maken we in de MTT gebruik van een oefeningen waarbij het mogelijk is om de uitvoering en de weerstand van de oefeningen te doseren naar het vermogen van elk individu.
Op basis van een klinisch onderzoek worden de behandeldoelen geformuleerd en kan het behandelplan worden opgesteld. Behandeldoelen zijn het verbeteren van de mobiliteit, krachtuithouding, coördinatie, … De uitvoering als de dosering van de oefeningen is afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt en de geformuleerde behandeldoelen. De patiënt staat steeds onder supervisie van een therapeut waardoor de kans op overbelasting of blessures minimaal is.

MTT toestellen

MTT gebeurt met behulp van trekapparaten als vrije gewichten. De trekapperaten waaruit wij een keuze kunnen maken zijn een horizontaal (HTA) en een vertikaal trekapperaat (VTA).

Horizontaal trekapparaat met rotatie-unit

Het HTA kan worden bevestigd aan extra hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de rotatie-unit  zodat actieve oefentherapie al reeds mogelijk is vanaf de start van de revalidatie bij schouderproblemen.


Vertikaal trekapparaat

 
Het grote voordeel van een VTA is dan weer de mogelijkheid om het lichaamsgewicht van de patiënt te reduceren wat soms noodzakelijk bijvoorbeeld artrose van de knie.