Rugschool

Inleiding

Lage rugklachten (LRK) behoren tot de meest voorkomende musculoskeletale pijnsyndromen die kinesitherapeuten behandelen in een zelfstandige praktijk. Patienten met LRK worden in de literatuur ingedeeld in 3 groepen: patiënten met acute klachten (< 6 weken), sub-acute klachten (6 – 12 weken) en chronische klachten (> 12 weken). Als we kijken naar het herstel en het beloop van de klachten zien we dat het merendeel van de patiënten herstelt binnen de 12 weken. Een klein deel van hen ontwikkelen echter chronische klachten die leiden tot een hoge maatschappelijke kost voor de ziekteverzekering.
Het is daarom zo belangrijk om deze patiënten populatie op een zo efficiënt mogelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier te behandelen. Een richtlijn opgesteld voor kinesitherapeuten beschrijft aan de hand van de best mogelijke evidentie welke behandelstrategie therapeuten kunnen volgen om patiënten met zowel acute, sub-acute als chronische LRK te behandelen (KNGF-richtlijn lage-rugpijn). Oefentherapie speelt hierbij een centrale rol bij de behandeling van patiënten met chronische LRK. Wat betreft de effectiviteit van die oefentherapie bij chronische lage rug patiënten, tonen de resultaten van recente reviews aan dat individueel gerichte spierversterkende en stabiliserende oefentherapie pijn kan verminderen en het functioneren verbeteren.

Motorische controle

move 2 improve’ heeft gekozen om een rugschool op te starten voor de behandeling van patiënten met chronische lage rugklachten conform de laatste richtlijnen en beschikbare evidentie. De centrale component in de behandeling van chronische LRK bij ‘move 2 improve’ is het optimaliseren van de motorische controle door middel van segmentale stabilisatietraining.
Motorische controle verwijst naar de controle die de diepe segmentale spieren bieden wanneer deze aanspannen en op die manier zorgen voor de stabiliteit van de wervelkolom. Uit onderzoek is gebleken dat het optreden van pijn en een pathologie kan leiden tot een dysfunctie van die diepe segmentale spieren. Hoewel pijn kan verdwijnen, kan de dysfunctie van dit stabiliserend systeem blijven en leiden tot een vergrootte kans op recidieven. Stabilisatietraining kan ervoor zorgen dat zowel pijn als de functionele beperking verbeteren en de kans op herval doen verminderen.
Deze stelling zorgt ervoor dat men in de huidige rugrevalidatie eerst zal starten met het trainen van die motorische controle, vooraleer men overgaat naar de effectieve krachttraining van de rompmusculatuur.

Algemeen programma rugschool

Het rugschool programma is een revalidatieperiode van 3 maanden. Vanuit een grondig klinisch onderzoek zal een individueel oefenprogramma worden opgesteld dat gericht is op de dagelijkse activiteiten en de (werk)situatie van de patiënt.
Het klinisch onderzoek bestaat uit de volgende elementen:
  • Basis kinesitherapeutisch onderzoek.
  • Vragenlijsten met betrekking op het algemeen dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.
  • Onderzoek naar de lumbale motorische controle.
  • S3 Check kantelplatform: globale sensoromotoriek (afbeelding 7).
  • Dr. Wolff Back Check: maximale krachtmeting rug- en buikspieren (afbeelding 8).

Bij de laatste 2 onderzoeken maken we gebruik van elektronische meetapparatuur (afbeelding 2 en 3), wat ons in staat stelt om het initiële niveau van de patiënt als de evolutie op een objectieve manier te rapporteren.
Deze testbatterij word 3 maal afgenomen met name bij de intake, na 6 weken en na 12 weken.

Het behandelprogramma
met als doel het herwinnen van de motorische controle bestaat uit de volgende elementen:

Dr. Wolff rugtherapie toestellen met biofeedback (afbeelding 9):

De patiënt krijgt tijdens het uitvoeren van bepaalde bewegingen onmiddellijke feedback over zijn motorische controle van de wervelkolom door middel van een druksensor welke geplaatst word ter hoogte van de LWZ.

S3 balance boards:

De balance boards of kantelplaten van Tunturi (afbeelding 10) maken het mogelijk om een doelgerichte training uit te voeren bij allerlei pathologieën waaronder enkeldistorsies ter herstel van de proprioceptie. Ook het revalideren van lage rugklachten LRK behoort tot de mogelijkheid.
Op basis van de objectieve evaluatie door middel van de hierboven genoemde S3 Check is de therapeut in staat om per individu oefeningen aan te bieden waarbij de moeilijkheidsgraad is aangepast aan de mogelijkheden van de patiënt. Oefenen op een onstabiele ondergrond is een ideale training voor de dieper liggende spiergroepen die instaan voor de coördinatie als de stabiliteit van de wervelkolom.

Thuisoefeningen met segmentale stabilisatieoefeningen.

Houdingseducatie.

Medische trainingstherapie.

Functionele krachttraining.